4054030603 289-858-3632


Aktualnoœci

Administratorem danych jest Liceum Ogólnokształcące nr I im. Danuty Siedzikówny „Inki” we Wrocławiu, ul. Ks. J. Poniatowskiego 9. Kontakt do naszego inspektora ochrony danych: tomasz.grzybowski@coreconsulting.pl lub CORE Consulting, ul. Z. Krasińskiego 16, 60-830 Poznań. Dane podane przez Ciebie na formularzu będą przetwarzane w celu procedowania wniosku. Szczegółowe informacje o regułach przetwarzania danych dostępne są w sekretariacie szkoły oraz na www.lo1.wroc.pl


Aktualności


480-481-5889

Fundacja Edukacyjna "Perspektywy" potwierdza, że Liceum Ogólnokształcące
nr I we Wrocławiu im. Danuty Siedzikówny "INKI" jest wśród 1000 najlepszych liceów w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2019
i przysługuje mu tytuł "Brązowej Szkoły 2019".


LISTY GRATULACYJNE(250) 806-8132

ABSOLWENCI - DEKLARACJE MATURALNE !
Uprzejmie przypominam, że do 7 lutego włącznie można składać deklaracje maturalne na sesję maj 2019.
28.01.2019 - w p. 23;
29.01.2019 - w p. 14  w godzinach od 13.00 do 16.00;
30 , 31 stycznia w p. 34 w godzinach od 10.00 do 14.00;
1.02 - 7.02.19 - w p. 14, w godzinach od 10.00 do 15.00.

Z poważaniem,
Irena Podgórska

Dodano: 28.01.19


Praca sekretariatu w czasie ferii.
Uprzejmie informuję,że :
a. w dniach 28 do 31 stycznia br. sekretariat szkoły jest nieczynny, z powodu urlopu pracownika.
b. w dniach od 1 do 8 lutego, zapraszamy w godzinach od 10.00 do 15.00.
Z poważaniem,
Irena Podgórska

Dodano: 28.01.19


13 - 19 stycznia 2019!

Pamięci Prezydenta Gdańska Pana Pawła Adamowicza.

Dodano: 19.01.19


22 stycznia 2019 zapraszamy na Wywiadówki!!!

    22 stycznia 2019  - Zebrania z Rodzicami uczniów klas I-III – wywiadówka po I półroczu!

[1] Informacja o ocenach śródrocznych uczniów klas I – III, sytuacja dydaktyczna w klasie, sukcesy klasy i uczniów o 17.00, spotkanie z wychowawcą klasy.

[2] Indywidualne konsultacje z nauczycielami  od 17.30 do 18.30 ,

[3] Zebranie RR o 18.00 w czytelni biblioteki szkolnej.


     Zapraszamy!

Dyrekcja LO nr I !

 

Dodano: 14.01.19


18 grudnia - zebrania z Rodzicami uczniów klas I-III!

 W programie spotkania:

Informacje o przewidywanych ocenach śródrocznych uczniów klas I –III:

- krótkie spotkania z wychowawcami o 17.00  

- indywidualne konsultacje do 18.30

- o 18.00 –Zebranie RR –czytelnia biblioteki szkolnej.

Serdecznie zapraszamy!

 

Dodano: 11.12.18


Logowanie do dzienika elektronicznego!

Szanowni Rodzice LO nr I!

Oto link do prawidłowego logowania się do dziennika elektronicznego:

/portal.librus.pl/szkola/synergia/loguj

Z poważaniem,

Irena Podgórska

Dodano: 19.09.18


Projekt - Czytaj.pl w Jedynce!!!

Miło mi jest poinformować Państwa, ze ruszył ogólnopolski projekt CZYTAJ.PL.
Szczegóły w zakładce - Projekty oraz w Librusie.
Warto czytać!

Dodano: 06.11.17


Projekt unijny - "Matematyczne eksperymenty..." juz ruszył!

W Liceum Ogólnokształcącym nr 1 im. Danuty Siedzikówny „Inki” we Wrocławiu realizowany jest projekt "Matematyczne eksperymenty – poprawa jakości nauczania matematyki w szkołach podstawowych i ponadgimnazjalnych w Gminie Wrocław”. Projekt realizowany jest od 1 września 2017 roku do 30 czerwca 2019 roku. Szczegóły realizacji projektu znajdują się pod poniższym linkiem: fairy green.

Dodatkowe informacje znajdziecie w zakładce - Projekty LO I .

Dodano: 06.11.17932082


707-572-99968059837085
801-793-9879
4799472245
(519) 437-3179
989-856-7995
(661) 793-5705

(226) 848-6620

7067513531


underfall

LO1 2019